Water flow at Shivapuri National Park

Water flow at Shivapuri National Park

This is the photo of hikes from Kathmandu, Nepal. As we friends go hiking to Shivapuri National Park
Quietly Silently

चुपचाप चुपचाप

गरेछु गल्ति चुपचाप चुपचाप सजाय भोग्दैछु चुपचाप चुपचाप रोएर यो मन, झरेर आशु माग्दैछु माफ चुपचाप चुपचाप चिच्याएर निक्लिएको त्यो चित्कार लाग्दैछ धिक्कार चुपचाप चुपचाप बलेको आगो पानी पाएसी निब्छ निभाईदिनुस त्यो राप चुपचाप चुपचाप दुश्मन हैन त्यो मित्रता...